Produktywne wakacje

Produktywne wakacje

385
0
PODZIEL SIĘ

Marzą ci się wakacje za granicą? Chcesz podszkolić angielski? Może warto zrobić to w produktywny sposób, pomagając innym? Świetnym rozwiązaniem jest wolontariat za granicą, który pozwoli ci spędzić kilka tygodni w innym zakątku świata, przyczyniając się do polepszenia sytuacji innych.

Jedną z organizacji zajmujących się nadzorowaniem wolontariatu zagranicznego jest „Projects Abroad”. Jest to międzynarodowa inicjatywa, łącząca ludzi o dobrych sercach, którzy chcieliby pomóc potrzebującym. „Projects Abroad” oferuje ponad 300 programów na całym świecie. Przyświeca im zasada mówiąca, że najważniejsza jest użyteczność, czyli zapewnienie obopólnej korzyści – zarówno dla społeczności lokalnej, jak i dla wolontariusza.
Każdy projekt jest starannie przygotowany przez rzeszę wykwalifikowanych doradców, którzy opiekują się wolontariuszami przez cały okres ich pobytu w danym miejscu. Projekty, w których można wziąć udział, dotyczą takich dziedzin jak: prawo, medycyna, opieka społeczna, edukacja, kultura, sport czy ochrona środowiska. Dzięki temu wolontariusz nie tylko oferuje swoją pomoc, ale również nabywa praktykę w danej dziedzinie, co może przydać się w życiu zawodowym. Organizacja zatrudnia lokalny personel, który dba o bezpieczeństwo i zadowolenie uczestników, ale również zna realia panujące w danym terenie, przez co dokładnie wie, jaka pomoc i jacy wolontariusze są w danym momencie potrzebni.

Wolontariuszem może zostać każdy, kto ukończył 16 lat. Aby wziąć udział w projekcie nie trzeba posiadać żadnych kwalifikacji, ani doświadczenia zawodowego. Jedyne, czego oczekuje się od przyszłych uczestników, to komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę.

„Projects Abroad” zajmuje się koordynacją zagranicznych projektów opartych na wolontariacie. Nie otrzymuje jednak żadnego finansowego wsparcia z zewnątrz, np. ze strony Komisji Europejskiej, ONZ, czy organizacji charytatywnych. Wszelkie koszty związane z udziałem w projekcie pokrywa zainteresowany wyjazdem wolontariusz. Opłaty związane z wyjazdem są zryczałtowane i zawierają zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie podróży. Oprócz tego organizacja zapewnia wsparcie przed i w trakcie wyjazdu, które jest niezwykle potrzebne, aby przygotować się do pełnionej na danym terenie roli.

Opłaty pobierane są jeszcze przed wyjazdem, dzięki czemu lokalny personel urzędujący w kraju docelowym może zawczasu zaplanować i przygotować pobyt uczestnika. Wysokość opłaty uzależniona jest od kraju, do którego uczestnik się wybiera, a także od długości trwania projektu.

Gdy potencjalny uczestnik podejmie już decyzję dokąd, kiedy i na jak długo chciałby się wybrać, wypełnia formularz aplikacyjny, a następnie wpłaca zaliczkę na projekt. W ciągu 15 dni od złożenia aplikacji organizacja kontaktuje się z przyszłym wolontariuszem w celu potwierdzenia udziału w projekcie w wybranym terminie. Jeżeli w międzyczasie okaże się, że realizacja projektu nie będzie możliwa, organizacja proponuje inną datę rozpoczęcia stażu lub zwraca wpłaconą zaliczkę. Od momentu wypełnienia formularza aplikacyjnego do momentu wyjazdu musi minąć co najmniej sześć tygodni.

Po kilku dniach od potwierdzenia przyjęcia do projektu, uczestnik otrzymuje prywatny dostęp do strony www dla wolontariuszy organizacji, gdzie może znaleźć wiele praktycznych informacji na temat kultury i klimatu kraju, do którego się wybiera, a także instrukcje dotyczące wiz i ubezpieczenia oraz opinie o projekcie od innych uczestników.
Będąc w danym miejscu, uczestnik może połączyć dowolną liczbę projektów w ramach jednego kraju. Musi jednak pamiętać, że minimalne długości trwania poszczególnych projektów to dwa lub cztery tygodnie. Można również łączyć wolontariat w różnych krajach. Po zakończeniu jednego projektu uczestnik przemieszcza się w inne miejsce, gdzie rozpoczyna się kolejny.

Najważniejszym aspektem działalności organizacji jest wsparcie niesione wolontariuszom oraz zagwarantowanie im bezpieczeństwa w miejscu odbywania projektu. Bezpieczeństwo i komfort są bardzo ważne, ponieważ tylko wtedy, gdy uczestnik poczuje się dobrze w miejscu, do którego wyjechał, będzie mógł w pełni korzystać z projektu, na który się zdecydował.

Większość uczestników jest zakwaterowana u miejscowych rodzin. Stwarza to okazję poznania innej kultury, panujących w niej zwyczajów, języka, a przede wszystkim nowych ludzi. Uczestnik może przejrzeć profile rodzin goszczących jeszcze przed wyjazdem, aby wybrać tą, u której chciałby zamieszkać. Rodziny, które przyjmują u siebie uczestników projektów, są dobrze sytuowane, pochodzą z wyższych warstw lokalnych społeczności. W przypadku niektórych projektów, np. archeologicznych lub realizowanych w wyjątkowych okolicznościach przyrody, jak parki narodowe, uczestnicy zwykle mieszkają w skromniejszych warunkach, na przykład w namiotach czy obozach położonych niedaleko stanowisk archeologicznych.

Każdemu wolontariuszowi, niezależnie od rodzaju projektu, zostaje przydzielony osobisty mentor. Jego obowiązkiem jest sprawdzenie, czy wolontariusz trafił do właściwego programu i czy ma przydzielone odpowiednie zadania. W razie jakichkolwiek problemów opiekun zawsze służy uczestnikowi projektu swoją pomocą. Pozostaje do jego dyspozycji 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Ponadto, regularnie odwiedza uczestnika w miejscu jego zakwaterowania, odpowiada na jego pytania, udziela pomocy, monitoruje pobyt. Spotkania odbywają się również w lokalnym biurze organizacji.

Uczestnik może przedłużyć swój pobyt w danym miejscu. Musi jednak uwzględnić ograniczenia wynikające z wymagań wizowych i połączeń lotniczych. W międzyczasie znajdzie się również chwila na zwiedzanie kraju, w którym znajduje się wolontariusz. Ma on bowiem wolne weekendy, a po przepracowaniu 10 tygodni zyskuje prawo do dwutygodniowego urlopu, w czasie którego, tak jak podczas pracy, obejmuje go pełne ubezpieczenie zdrowotne. Można również podróżować po zakończeniu projektu. Wielu wolontariuszy decyduje się właśnie na takie rozwiązanie i w małych grupkach, razem z innymi uczestnikami projektu, którzy także zakończyli już swój wolontariat, wyrusza w podróż po kraju, która pozwoli im zobaczyć znacznie więcej, niż w czasie krótkich, weekendowych wypadów.

Wolontariat za granicą jest szansą na połączenie przyjemnego – podróżowania do często egzotycznych miejsc na Ziemi – z pożytecznym, czyli pracą na rzecz innych, potrzebujących ludzi i środowiska naturalnego, w którym żyją. Doświadczenie zdobyte podczas wyjazdu można wykorzystać w CV. Stwarza on również możliwość poznania ludzi z całego świata i podniesienia kwalifikacji językowych. Przede wszystkim jednak praca wolontariusza zmienia perspektywę patrzenia na problemy, które dotykają innych.

Tamara Sawko

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułBuntownik
Następny artykułSingiel- być albo nie być?

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ