Kryminalne początki

Kryminalne początki

358
0
PODZIEL SIĘ

Czy przestępstwo może być fascynujące? A odkrywanie motywów i studiowanie psychiki przestępcy ciekawsze niż matematyka? Wiele wskazuje na to, że tak…

Jeśli interesują cie kryminały i thrillery, często próbujesz dociec, kto stoi za popełnioną zbrodnią, a poza tym lubisz zagłębiać się w tajemnicach i szczegółach, to studia na specjalności Kryminalistyka są zdecydowanie dla ciebie.

Nuta tajemniczości
„Przestępstwo, jako zjawisko społeczne, wraz z mrokami umysłu przestępców różnych kategorii, to świat tak samo straszny, jak i fascynujący. Poprzez odkrywanie motywów i poszlak w odniesieniu do popełnionego czynu, studiujesz psychikę przestępcy. Odnajdujesz i analizujesz ślady. Badasz sposoby zwalczania i zapobiegania zbrodni, oraz metody resocjalizacji w społeczeństwie. Pracujesz bezpośrednio w organach ścigania, bądź twarzą w twarz z osobami, których decyzje doprowadziły do ich uwięzienia” – czytamy na stronie Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie.
Kryminalistycy stanowią bardzo wąską grupę zawodową. Miejscem ich pracy są m.in. organy państwa zajmujące się zwalczaniem przestępczości (policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojsko Polskie, Straż Graniczna itd.), wyższe uczelnie, kształcące specjalistów z dziedziny prawa, instytuty badawcze, prywatne firmy kryminalistyczne. Kryminalistycy specjalizują się w wybranych dziedzinach, jak np.: daktyloskopia, mechanoskopia, balistyka, traseologia, badania pisma, badania wypadków drogowych – pokazują opracowania Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.
Kryminalistyka znajduje zastosowanie także w postępowaniu cywilnym, gdy zachodzi potrzeba zbadania autentyczności różnych dokumentów, w tym testamentów, umów, a także wiarygodności zeznań świadka. Specjaliści są potrzebni także do działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych.
Ze względu na charakter i różnorodność zabezpieczanych śladów dowodowych, kryminalistycy wykorzystują w swojej pracy bardzo specjalistyczny sprzęt techniczny i laboratoryjny. Często ich praca wiąże się z narażeniem na działanie czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia – materiałem biologicznym, dermatofitami, krwią, wydalinami i wydzielinami ludzkimi. Do warunków szkodliwych dla zdrowia kryminalistyków zaliczyć można długotrwałą pracę przy komputerze, czasem również intensywne oświetlenie, uciążliwy hałas, opary kwasów, szkodliwych dla zdrowia środków służących ujawnianiu i zabezpieczaniu śladów dowodowych.

Duża elastyczność
Najczęściej spotykane są stałe godziny pracy kryminalistyka, jednak wielu specjalistów pracuje również po godzinach. Kryminalistycy działają głównie w dzień, choć czasami również w nocy (np. oględziny śledcze miejsca zdarzenia). W organach państwowych, takich jak policja, pracuje się także w niedziele i święta oraz w dni wolne – tłumaczą autorzy opracowania Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.
Praca kryminalistyka wymaga dużej samodzielności, mobilności i gotowości do częstych wyjazdów służbowych. Niezbędna jest w tym przypadku umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, takt i dyskrecja (zachowanie tajemnicy służbowej, tajemnicy państwowej), kreatywność (niestandardowe rozwiązania trudnych sytuacji), odporność emocjonalna, bezkonfliktowość, praworządność, odpowiedzialność.
Przyda się też zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji, umiejętność pracy w szybkim tempie (praca w stresie i często pod presją czasu), zdolność przekonywania (posługiwanie się logicznymi argumentami w dyskusjach), dokładność, a poza tym niezależność, wytrwałość, cierpliwość, ciekawość (ciągłe poszerzanie swoich horyzontów myślowych) oraz poczucie humoru pomocne w rozładowaniu kłopotliwych, niezręcznych sytuacji.
W pracy na tym stanowisku ważna jest duża odporność psychiczna oraz w miarę dobra kondycja fizyczna, duża sprawność narządów wzroku, słuchu, jak również układu krążenia, ze względu na stresujący charakter pracy. Do pracy w organach policyjnych wymagana jest oczywiście całkowita niekaralność kandydatów. W zawodzie istnieją duże możliwości rozwoju kariery. Awans może polegać na mianowaniu na stanowiska kierownicze, przeniesieniu do jednostki nadrzędnej nad tą, w której się pracowało, albo na powołaniu do udziału w wyspecjalizowanych zespołach, itp. Wraz ze wzrostem doświadczenia w pracy i umiejętnościami, przejawem awansu zawodowego jest powołanie na stanowisko biegłego sądowego.

Lepiej z dyplomem
W zawodzie kryminalistyka nie występują szczególne ograniczenia wiekowe. Mogą go więc z powodzeniem wykonywać zarówno osoby młodsze, jak i dojrzałe. Jednak trzeba wiedzieć, że ułatwiony start mają w nim osoby z kierunkowym wykształceniem wyższym. Specjalność Kryminologia i Kryminalistyka można znaleźć m.in. w ofercie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.
Studia na kierunku Kryminalistyka proponuje także Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowcami są kryminolodzy – o przygotowaniu prawniczym, socjologicznym, pedagogicznym, psychologicznym i ekonomicznym. Program obejmuje studiowanie teoretycznych i praktycznych zagadnień przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, poznawanie rodzajów i rozmiarów przestępczości, profilów sprawców i ofiar, a także reakcji społecznych i prawnych wobec zjawiska przestępczości.
Wiele uwagi poświęcone jest instytucjom kontroli społecznej i prawnej oraz strukturze i kompetencjom poszczególnych służb porządku publicznego: policji, prokuraturze, sądownictwu, służbie więziennej i kuratorskiej – zarówno w kontekście regulacji prawnych i praktyk polskich, jak i unijnych. Silnym punktem programu w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim są przedmioty prawnoporównawcze, komparatystyczne, precedensowe orzeczenia sądów i trybunałów polskich i międzynarodowych. Analizowane są różnorodne rozwiązania w zakresie polityki kryminalnej, z uwzględnieniem ich efektów i kosztów. Wykładowcy przybliżają studentom również problem praw człowieka wobec przymusu stosowanego przez państwo, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób odbywających kary izolacyjne. Żacy uczą się też analizy strategii zapobiegania przestępczości oraz znaczenia czynnika społecznego w kontrolowaniu i zapobieganiu przestępczości i zjawisk dewiacyjnych. Absolwent kierunku zdobędzie informacje, które pozwolą zrozumieć zjawiska społeczne – zwłaszcza te określone jako kryminalne, związane z przestępczością. Będzie miał rozszerzoną wiedzę zarówno o prawie karnym, prawie policyjnym i innych służb mundurowych, jak również o biologicznych i psychologicznych podstawach funkcjonowania człowieka i mechanizmach jego zachowań, a także o kryminologii, wiktymologii i polityce kryminalnej. Pozna także metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości oraz jego społeczno-demograficznych uwarunkowań, która to wiedza przekłada się na umiejętności niezbędne w przyszłej pracy naukowo-badawczej lub zawodowej.

Aleksandra Wirosławska

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ